Raadsagenda vastgesteld… raadsbrede samenwerking een feit

Na de verkiezingen van maart 2022 heeft SamenWerkt. het initiatief gekregen om de formatie op gang te brengen. Verkenners Guus de Lange en Karin Boelhouwer hebben hier een fantastische taak gedaan. In de informatie hebben zij onderzocht in hoeverre partijen bereid waren om te werken aan een raadsbrede agenda.

Onder leiding van formateur Jaap Jongejan is vervolgens het formatieproces gestart. Daarbij zijn we gezamenlijk met alle partijen op zoek gegaan naar urgente thema’s, wat de partijen bindt, welke discussies er in de komende jaren gevoerd moeten worden en hoe we daar de samenleving maximaal bij betrekken. Er is gewerkt aan een programma waarbij we niet over elkaar praten, maar met elkaar, zowel binnen de raad als in de samenwerking met de samenleving.

Lees hier de raadsagenda.

Ander nieuws van SamenWerkt.

The old oak

The old oak

SamenkijkenWerkt. (Enkele leden hebben samen naar een film  gekeken in Calypso.) Voor de...

SamenWerkt. Social Media
Share This