laatste nieuwsberichten van SamenWerkt.

Statement SamenWerkt | Raadsvergadering 6 juni 2023

Statement SamenWerkt | Raadsvergadering 6 juni 2023

Eerst iets over onze uitgangspunten, ons gedachtegoed. In het verkiezingsprogramma van SamenWerkt. staat: ik citeer: “De partijen achter SamenWerkt. kiezen bewust voor samenwerking en delen eenzelfde visie. Niet tegenover, maar naast elkaar. In gesprek zijn, ook met...

Geen duidingsdebat, maar gesprek o.l.v. onafhankelijk voorzitter…

Geen duidingsdebat, maar gesprek o.l.v. onafhankelijk voorzitter…

In tegenstelling tot berichten in de pers en op sociale media vindt er a.s dinsdagavond 6 juni tijdens de raadsvergadering geen debat plaats over het vertrek van onze wethouder Wil Kosterman. In de verklaring van SamenWerkt, die onze fractievoorzitter Marc Gnodde op...

Statement fractie SamenWerkt in de gemeenteraad

Statement fractie SamenWerkt in de gemeenteraad

De gemeenteraad is vanavond (23 mei 2023) in vergadering bijeen. Dit is het eerste formele moment na het aftreden van Wil Kosterman, waarbij SamenWerkt. in de daarvoor bedoelde plaats, de raadszaal haar gevoelens en vaststellingen rondom het aftreden van Wil Kosterman...

SamenWerkt. Social Media