Nu echt aan de slag!!!

Op 16 maart 2022 kregen we bijna een kwart van de stemmen in onze gemeente. Wij zijn nog altijd heel erg dankbaar voor het vertrouwen wat wij van de kiezer hebben gekregen. 

Na de verkiezingen lag er een mooie uitdaging voor ons. We wilden graag een zo breed mogelijk gedragen akkoord, de raadsagenda genaamd, en werken aan een stadsbestuur dat niet opereert langs de wij/zij-lijn, maar SamenWerkt. Hoewel deze opdracht soms niet makkelijk was, hebben we, samen met de collega-partijen in de raad, hard gewerkt aan een programma dat bindt, dat definieert waarover we gesprekken moeten hebben met elkaar, omdat we elkaars standpunten beter moeten begrijpen en met elkaar moeten zoeken naar de beste keuzes en waar we met elkaar ook hebben kunnen uitspreken naar elkaar, waar ieder van de partijen minder voor te porren is. Enkele weken geleden werd het raadsbrede programma al vastgesteld. In de raadsvergadering van 21 juni 2022, wordt ook het bestuur, dat uitvoering moet geven aan dit raadsbrede programma benoemd. Wil Kosterman zal namens SamenWerkt. de wethoudersrol vervullen. 

Wij zijn erg trots op hoe het formatieproces verlopen is. Erg dankbaar aan iedereen die daarbij heeft meegewerkt en ons bewust van het feit dat het werk voor onze gemeente pas hier start. Wij hebben er zin! Aan de slag!!!!

 

Tot snel!

SamenWerkt!

 

College benoemd! Klaar voor samenwerking!

Met een wethouder die zich specifiek met burgerparticipatie gaat bezighouden en een college dat in de breedte een afspiegeling moet zijn van de raad, is SamenWerkt. trots op het college dat op dinsdagavond 21 juni 2022 wordt benoemd! De wethouders worden geleverd door...

Raadsagenda vastgesteld… raadsbrede samenwerking een feit

Na de verkiezingen van maart 2022 heeft SamenWerkt. het initiatief gekregen om de formatie op gang te brengen. Verkenners Guus de Lange en Karin Boelhouwer hebben hier een fantastische taak gedaan. In de informatie hebben zij onderzocht in hoeverre partijen bereid...

laatste nieuwsberichten van SamenWerkt.

SamenkijkenWerkt: een avond van agrariërs, SW, CDA en PCG

SamenkijkenWerkt: een avond van agrariërs, SW, CDA en PCG

Lijstkandidaat Rob Willems organiseert op 21 februari 2022 vanaf 19.30u in Calypso een avond over de toekomst van de boer; samen met 2 collega kandidaat raadsleden (Gerard Migchels, CDA en Arie van Vliet, PCG) én 3 boeren kijken we naar en praten we over de toekomst...

Volledig programma beschikbaar

Volledig programma beschikbaar

Je kon al een poos de hoofdlijnen van ons programma lezen. Inmiddels is ook de volledige versie van ons programma te downloaden. Hier lees je niet alleen wat wij willen, maar ook waarom wij dat willen. Download het programma daarom hier.

SamenWerkt. Social Media