laatste nieuwsberichten van SamenWerkt.

College benoemd! Klaar voor samenwerking!

College benoemd! Klaar voor samenwerking!

Met een wethouder die zich specifiek met burgerparticipatie gaat bezighouden en een college dat in de breedte een afspiegeling moet zijn van de raad, is SamenWerkt. trots op het college dat op dinsdagavond 21 juni 2022 wordt benoemd! De wethouders worden geleverd door...

Raadsagenda vastgesteld… raadsbrede samenwerking een feit

Raadsagenda vastgesteld… raadsbrede samenwerking een feit

Na de verkiezingen van maart 2022 heeft SamenWerkt. het initiatief gekregen om de formatie op gang te brengen. Verkenners Guus de Lange en Karin Boelhouwer hebben hier een fantastische taak gedaan. In de informatie hebben zij onderzocht in hoeverre partijen bereid...

Duurzaam bouwen, bouwen, bouwen!

Duurzaam bouwen, bouwen, bouwen!

De komende jaren moeten we bouwen, bouwen, bouwen... en niet alleen veel woningen, maar ook duurzaam! Marc Gnodde organiseert een thema-bijeenkomst over duurzaam bouwen. Op 4 maart ben je welkom in het Dorpshuis in Langbroek. Wil je meer weten, kijk dan snel op de...

SamenWerkt. Social Media