SamenWerkt. over de opvang van asielzoekers

SamenWerkt. is blij dat we in de raad op dit moment goede afspraken kunnen maken over de opvang van 152 asielzoekers in het kader van de spreidingswet. En we steunen het college bij het ingezette beleid.

Toch was er vorige week, op 23 april, opeens een motie om het college nog eens extra te steunen in de gesprekken met de Provincie. We constateerden dat de fractie van SamenWerkt. er toch net iets anders in staat dan de meeste partijen. Wat ons betreft had de ingediende motie te veel open eindjes en zette de deur open om minder, of misschien wel geen asielzoekers op te vangen. De motie is aangenomen, maar wel zonder onze stem.

We snappen wel dat deze motie bedoeld is om druk te zetten op de provincie om ons in staat te stellen deze taak uit te voeren. Maar moet dat zo? We weten dat het nog verdraaid lastig wordt om die 152 te halen, en dat dat niet zomaar lukt. Dat begrijpen Provinciale Staten en COA zo ook wel. Een motie, waarin we ons op voorhand bereid verklaren om, bij bepaalde omstandigheden, minder of geen asielzoekers op te vangen, dat vinden wij niet passen bij onze uitgangspunten.

En die zijn, dat we onze uiterste best te doen om deze 152 mensen een menswaardige opvang te bieden. Daar staan wij voor.

Willem Brock

Wijks Nieuws schreef over die raadsvergadering dit artikel.

Ander nieuws van SamenWerkt.

De Wijkse windrichting

De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening...

SamenWerkt. Social Media
Share This