laatste nieuwsberichten van SamenWerkt.

De Wijkse windrichting

De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening voor windmolens binnen onze gemeente. Maar waarom is er eigenlijk zo veel aandacht voor windenergie? En welke rol zien wij als fractie voor wind? Meer duurzame energie is...

De parkeernota, en hoe verder

De parkeernota, en hoe verder

Dinsdag 4 juni is in de gemeenteraad het Toekomstplan Parkeren besproken. In hetplan van het college worden een aantal maatregelen voorgesteld om de huidigeervaren knelpunten bij het parkeren aan te pakken. Daar stonden wel dingen in die ons bevielen. Het op orde...

Waar willen we naar toe met wind in onze gemeente?

Waar willen we naar toe met wind in onze gemeente?

Aanstaande dinsdag 14 mei praat de raad verder over de vraag welke rol we als gemeente willeninnemen ten aanzien van het plaatsen van windturbines. Dat is geen gemakkelijke vraag en de onlinevragenlijst over duurzame opwek (waaronder wind) heeft al laten zien dat...

SamenWerkt. Social Media