Raadspraat

Meer dan 2000 inwoners hebben de belangrijke vragenlijst over schone energie ingevuld!
SamenWerkt wil iedereen die die hiervoor de tijd heeft genomen hartelijk bedanken. De
uitkomst van de inwonersraadpleging over schone energie laat o.a. zien dat de voorstanders
en tegenstanders van windenergie flink verdeeld zijn, en beiden groot in aantal. Voor het
tegengaan van nestcongestie is er meer windenergie in onze provincie nodig. Mogelijk zijn
enkele windmolens bij ons realiseerbaar. Er moet wel aan een belangrijke voorwaarden
worden voldaan. Bijvoorbeeld zijn wij alleen voor windenergie in Wijk als minstens 50% van
de inkomsten binnen de Wijkse gemeenschap blijven om er sociale en energiegerichte
projecten van te betalen.
Deze raadsperiode is nu voor de helft voorbij. SamenWerkt heeft zich naast de uitzet van
deze raadpleging in de afgelopen twee jaar ingezet voor: de uitvoering van de raadsagenda,
een onderzoek naar een natuurbegraafplaats of herdenkingsbos; het museum en VVV in het
oude Stadhuis, een socialere en groenere begroting. Bovendien zetten we ons continue en
met diverse andere partijen in voor meer huizenbouw, onderhouden we actief contact met
Wijkse ondernemers en winkeliers en met diverse organisaties en stichtingen die zich
inzetten voor onze natuur en sociale leefomgeving.
De komende periode wil SamenWerkt zich nog meer richten op de leefbaarheid van de
Wijkse samenleving en de contacten met bedrijven, organisaties en inwoners intensiveren.
Dan is de vraag: welke rol- en taakverdeling binnen de fractie en fractievoorzitter past hier
het beste bij?
Door persoonlijke omstandigheden heb ik momenteel niet de tijd en energie om deze
gevraagde rol van fractievoorzitter te vervullen. We hebben dan ook in onze fractie
besproken wie deze nieuwe rol met een meer naar buiten gerichte blik goed kan oppakken.
Ik draag hierbij dan ook graag mijn stokje over aan Dixie Scholt Hylkema.
We kennen Dixie als een zeer betrokken raadslid bij de Wijkse gemeenschap. Ze is altijd
bereid het gesprek aan te gaan, ook met de grootste tegenstanders van onze idealen of
overtuigingen.
Door haar directe, open, vaak hartelijke en energieke wijze van communiceren is zij voor
veel inwoners gemakkelijk aanspreekbaar over diverse onderwerpen. Ze heeft haar ogen en
oren altijd openstaan in de Wijkse samenleving. En ze heeft een uitgebreid netwerk, ook
buiten de grenzen van onze gemeente. Ik wens haar veel succes als mijn opvolger!
Zelf ga ik met veel plezier door als raadslid voor SamenWerkt.
Marc Gnodde

Ander nieuws van SamenWerkt.

De Wijkse windrichting

De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening...

SamenWerkt. Social Media
Share This