College benoemd! Klaar voor samenwerking!

Met een wethouder die zich specifiek met burgerparticipatie gaat bezighouden en een college dat in de breedte een afspiegeling moet zijn van de raad, is SamenWerkt. trots op het college dat op dinsdagavond 21 juni 2022 wordt benoemd!

De wethouders worden geleverd door VVD (Hans Buijtelaar), CDA (Jan Kuiper), SP (Jeroen Brouwer) en SamenWerkt (Wil Kosterman). Daarmee worden rechts, centrum christelijk, progressief en links vertegenwoordig in 1 college, dat gezamenlijk uitvoering moet gaan geven aan de raadsagenda.

Een van de opdrachten die het college op zich moet nemen is het uitvoeringsprogramma dat past bij de raadsagenda. In dat uitvoeringsprogramma worden niet alleen de onderwerpen in de tijd geagendeerd, maar ook hoe samenleving en andere betrokkenen, bij deze onderwerpen betrokken zijn.

Wij zijn blij met die college! Wensen hen veel succes, maar wensen ook onze collega’s in de raad veel succes, omdat we na vandaag in SamenWerking uitvoering geven aan de raadsagenda…

Ander nieuws van SamenWerkt.

SamenWerkt. Social Media
Share This