De schoolbel luidt voor nieuwbouw scholen!

Ze gaan er komen: 2 nieuwe schoolgebouwen voor de Wegwijzer, de Werkschuit en de Windroos met een kinderdagverblijf van de Kresj en een nieuwe gymzaal. 

De Gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft deze week met grote meerderheid ingestemd met het plan om nieuwe scholen te gaan bouwen. Het is een lang traject geweest, waarin door heel veel mensen hard is gewerkt. Een prachtig voorbeeld van een gemeenschappelijke onderneming in onze gemeenschap. 

Het gaat om veel geld, 20 miljoen, dus heeft de Raad aan het College nog wel extra garantie gevraagd voor de controle op de uitvoering en dan met name op de kosten. Nadat de Raad met 16 stemmen voor besloot dat de bouw van de drie scholen door kan gaan, was het feest op de publieke tribune met alle schoolbesturen en ouders. De kleurrijke, grappige speech van inspreker Aart Molendijk, directeur van de Wegwijzer, met een zeer hartelijk compliment aan de wethouders Wil Kosterman van SamenWerkt. en Jan Kuiper van het CDA en vervolgens aan de gehele Wijkse Politiek, zal eraan hebben bijgedragen dat de burgemeester Iris Meerts deze uitbundigheid in de Raadszaal even door de vingers zag. Want laten we eerlijk zijn, dat gebeurt niet zo vaak. Wij van SamenWerkt. verheugen ons nu al op het geluid van de eerste schoolbel als de kinderen zich voor het eerst melden bij de nieuwe schoolpoort.

Ander nieuws van SamenWerkt.

Raadspraat

Raadspraat

Meer dan 2000 inwoners hebben de belangrijke vragenlijst over schone energie ingevuld!SamenWerkt...

SamenWerkt. Social Media
Share This