Aanpak motoroverlast op de lekdijk?

In de gemeente Heuvelrug is een meerderheid van de raad ervoor om de Lekdijk stiller en veiliger te maken. In Amerongen wordt veel overlast van motoren ervaren bij omwonenden. Een van de ideeën is een pilot, waarbij de Lekdijk een tijdje dicht gaat voor motorverkeer. De pilot zou moeten uitwijzen wat de effecten zijn.

SamenWerkt. heeft op 21 januari een motie ingediend om met Heuvelrug in gesprek te gaan over deelname aan de pilot. We steunen ideeën die bijdragen aan een stillere en veilige Lekdijk. En ook in Wijk ervaren mensen overlast. Hoewel de Amerongers relatief meer overlast lijken de hebben dan de Wijkenaren, is dat geen reden het niet te willen. SamenWerkt wil ook dat we goede buren zijn en niet alleen aan onszelf denken!

Helaas was een meerderheid van de raad het niet met ons eens. Burgerbelangen vond de cijfermatige onderbouwing te zwak en voor de VVD was het onbespreekbaar. En meerdere partijen vonden het risico op negatieve effecten te groot. Hans Buitelaar, de wethouder van verkeer, Buitelaar, gaf wel aan dat hij niet voor de afsluiting is, maar wel degelijk bezig is met de aanpak van de overlast, zij het via andere manieren, en in overleg met de buurgemeenten. Dat waarderen we, want we steunen elke aanpak van het probleem. Maar we zullen de ontwikkeling kritisch blijven volgen. Onze motie om mee te doen met de pilot voor tijdelijke afsluiting voor motoren hebben we wegens gebrek aan steun niet meer in stemming gebracht.

Wat vinden jullie van de motorenoverlast? Tijdens het debat over ons voorstel werd door sommige partijen geopperd dat het probleem eigenlijk niet zo groot is, en dat het gaat om een klein aantal misdragers. We horen graag van Wijkenaren zelf hoe ze dat ervaren. Is er ook in Wijk sprake van grote overlast of valt het wel mee? Woon je in de binnenstad of in de buurt van de Lekdijk en kun je erover meepraten? Laat het ons dan weten via fractie@samenwerktwbd.nl. We horen graag je mening.

Ander nieuws van SamenWerkt.

SamenWerkt. Social Media
Share This