Statement SamenWerkt | Raadsvergadering 24/10

Ingesproken in de raad d.d. 24 oktober 2023 door Marc Gnodde

Geachte voorzitter, collega raadsleden, collegeleden, ambtenaren en toehoorders,

Liever had ik hier nu niet gestaan, en deze woorden uitgesproken. Vijf maanden geleden werd de fractievoorzitter van SamenWerkt. door de fractievoorzitter van de VVD gebeld met de mededeling dat een meerderheid van de raad onze wethouder Wil Kosterman naar huis ging sturen. We waren het hier volstrekt mee oneens, en wat hierna volgde is genoegzaam bekend. Er volgde voor SamenWerkt. een pijnlijke periode van bezinning, waarin we uiteindelijk onze schouders eronder wilden zetten en weer vertrouwen in deze raad te krijgen. We wilden positief blijven, werken vanuit de raadsagenda en hebben ons op 6 juli in de raad en op 24 augustus in het presidium sterk gemaakt voor nieuwe afspraken. Deze afspraken zouden moeten voorkomen dat een dergelijke ‘overval’, opnieuw zou kunnen gebeuren. Helaas vergeefs, want ook nu blijkt dat sommigen in de raad zich niet aangemaakte afspraken wensen te houden. Want wat wij wilden dat niet zou gebeuren, dat gebeurde gewoon opnieuw. In het weekend van 14 oktober belde de fractievoorzitter van D66 ons met de mededeling dat er een meerderheid is die de benoeming van een vervangende wethouder van SamenWerkt. zal blokkeren – naar bleekdezelfde meerderheid die in mei vond dat Wil Kosterman moest vertrekken.Namens SamenWerkt. is in deze raad uitgesproken, dat een gevoel van veiligheid en vertrouwen voor ons essentieel is om een vervanger voor Wil Kosterman te kunnen voordragen. Met de mededeling van tien dagen geleden is de bodem onder dit gevoel van veiligheid en vertrouwen weggeslagen en blijkt de raadsagenda voor veel partijen slechts een stukje papier. Wij zijn als grootste fractie in deze raad altijd de voorvechter geweest van het raadsakkoord, maar voor het uitvoeren ervan zijn alle partijen hard nodig. De afgelopen dagen hebben de fractie en het bestuur van SamenWerkt zich intern beraden. We vinden dat we in deze onveilige sfeer het niemand kunnen aandoen als wethouder namens ons op te treden. Wij zullen dan ook per direct onze sollicitatieprocedure voor een nieuwe wethouder stoppen, en de kandidaten die zich al gemeld hebben vriendelijk bedanken voor de moeite. Er komt geen vervanger voor Wil Kosterman, Er komt geen wethouder van Samenwerkt in dit college. Wij beseffen dat het niet aanstellen van een vierde wethouder een kleine besparing oplevert op de begroting. Wij willen deze kleine besparing graag terugzien in zaken die ten goede komen aan een socialere, groenere en meer culturele gemeente.Onze handtekening onder de raadsagenda blijft staan, want als mede-initiatiefnemer in deze agenda willen we ervoor strijden, dat we de oude politiek, die nog steeds de kop opsteekt, achter ons kunnen laten. Meer dan ooit zal onze fractie, besluiten die in deze raad worden genomen, toetsen aan ons progressieve gedachtegoed. Dat verdient de gemeente Wijk, juist nu. Want door de opstelling van een aantal partijen doet de samenstelling van het college geen recht meer aan de verkiezingsuitslag. De wethouders in het college vertegenwoordigen nu nog maar zeven zetels in de raad, dat is een onwenselijke situatie.Ook begrijpen we het als onze leden en onze kiezers teleurgesteld zullen zijn. Wij hadden het graag anders gezien en bij voorkeur een belangrijke invloed gehad in het college, zoals de grote verkiezingsoverwinning van 2022 zou rechtvaardigen. Een meerderheid van de raad denkt daar anders over. Daar zijn we boos over, maar we moeten verder. Namens de fractie van SamenWerkt. wensen wij het driemans-college veelsterkte en wijsheid toe met deze verdeelde raad.

Ander nieuws van SamenWerkt.

De Wijkse windrichting

De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening...

SamenWerkt. Social Media
Share This