Raadspraat: Dixie Scholt

Lieve Wil

Vorige week vrijdag hebben we afscheid genomen van Wil Kosterman als wethouder. Wij van SamenWerkt hebben haar toegezongen: “Lieve Wil, in het Wijkse hartje, is ’t stil; Zonder jou is het hier koud en kil; Wij snappen het nog niet.” Haar na 21 jaar trouwe dienst in en voor de Wijkse politiek, op deze manier, weg te sturen is nergens voor nodig geweest. Want dat Wil een motie van wantrouwen zou hebben gekregen vanwege “grote fouten” in het dossier Oude Stadhuis of ook wel Markt 24 genoemd is inmiddels wel achterhaald.

Het Oude Stadhuis is een akelig complex dossier, dat zal haar opvolger in het College ondertussen wel kunnen bevestigen. Ik blijf het me maar afvragen, waar was op dat moment de dialoog, het open gesprek, het vertrouwen? Het kost me moeite daar voor mezelf uit te komen, want ik geloofde echt dat het Raadsbreed akkoord onze leidraad was.

Binnenkort gaan we beslissen over het gebruik van het Oude Stadhuis. Wat ons betreft wordt dat het museum en de VVV, een historisch bezoekerscentrum, zoals dat al 10 jaar beloofd wordt door de politiek aan deze organisaties. Waar vele vrijwilligers zich al jaren voor inzetten. Ook zien wij graag dat de trouwzaal weer in gebruik wordt genomen en dat er in de avonduren meerdere maatschappelijke organisaties kunnen vergaderen of samenkomen. Een echt ‘Huis van de Gemeenschap’. Het pand verkopen zoals sommigen zeggen, is korte termijn denken. Dat geld is overmorgen verdwenen in de grote hoop, zoals dat ook gebeurde met de verkoop van het pand in de Muntstraat, waar het museum ooit gevestigd is geweest. Een gemeente moet wat eigen vastgoed behouden voor maatschappelijke doelen. Niet alles kan worden overgelaten aan de vrije Markt. Dat zien we nu ook heel duidelijk in het landelijk overheidsbeleid.

Met de komende bezuinigingen in de gemeentelijke begroting zullen we binnenkort in de Raad nog moeilijke, stevige gesprekken met elkaar gaan voeren. Niemand vindt bezuinigen leuk. Maar voor nu is het de harde realiteit.

Maar als het straks weer beter gaat, dat geloof ik, zal iedereen zeggen wat goed dat de Raad van 2023 toch de visie heeft gehad om haar gedane beloftes te doen standhouden en trots te zijn op haar geschiedenis. Dat het verhaal van Wijk een verhaal is, dat niet verloren mag gaan en al helemaal niet in Leiden thuishoort.

Dixie Scholt-Hylkema, SamenWerkt

Ander nieuws van SamenWerkt.

SamenWerkt. Social Media
Share This