Natuurbegraafplaats/herdenkingsbos

Wat hebben we beloofd en wat doen we ermee.

In ons verkiezingsprogramma 2022-2026 beloofden we dat we een Natuurbegraafplaats of Herdenkingsbos wilden realiseren. In ’t Groentje van 9 maart 2022* was het ons tweede punt in de top 5 verkiezingsbeloften. Al tijdens de eerste begrotingsbehandeling van november 2022 haalde een amendement van Dixie namens SamenWerkt. het om € 19.500,-  te reserveren voor een haalbaarheidsonderzoek naar een Natuurbegraafplaats in onze gemeente. Lees hieronder de toelichting zoals we die in het amendement hadden geschreven:

Gezien de toenemende vergrijzing van onze gemeente is het aannemelijk dat er een toenemende behoefte zal zijn in onze gemeente naar het natuur begraven. Percelen kunnen op voorhand worden verkocht waarmee de aanlegkosten voor de natuurbegraafplaats kunnen worden betaald. Omdat het de bedoeling is dat het terrein uiteindelijk volledig wordt vrijgegeven aan de natuur zijn er zeer weinig onderhoudskosten.

Een natuurbegraafplaats is een terrein met als hoofdbestemming natuur en als nevenbestemming begraafplaats. Op een natuurbegraafplaats is de begraaffunctie ondergeschikt aan de natuurfunctie. Na de laatste begrafenis wordt de natuurbegraafplaats volledig overgedragen aan de natuur. Een natuurbegraafplaats wordt gezien als een bijzondere plek om te gedenken. Nabestaanden hoeven zich niet bezig te houden met onderhoud, grafrechten en grafbedekking. Er is eeuwige of zeer langdurige grafrust. Velen ervaren het als een cirkel van leven en dood waarin mens en natuur altijd verbonden zijn. 

Min of meer tot onze verrassing heeft het College toch een onderzoek laten doen. Wat onze fractie betreft een beperkt onderzoek, omdat ze slechts hebben gekeken naar de bestaande begraafplaatsen en niet naar de bodemkaart van Wijk bij Duurstede. Dat onderzoek gaan we nu zelf doen. Mochten ook wij tot de conclusie komen dat het helemaal niet haalbaar is in Wijk bij Duurstede dan gaan we door met te proberen een Herdenkingsbos te realiseren. In een Herdenkingsbos mag niet begraven worden maar men kan er een stukje grond kopen om een Herdenkingsboom te planten. Uiteindelijk is het doel om een mooi nieuw stuk natuur en bos te realiseren waar je in stilte kunt herdenken en genieten van de natuur.

Kuun Jenniskens schreef er een mooi artikel over in ’t Groentje. 

Ander nieuws van SamenWerkt.

SamenkeuzesmakenWerkt.

SamenkeuzesmakenWerkt.

Op 17 april organiseren we drie activiteiten waar leden van SamenWerkt. jullie graag ontmoeten en...

SamenkeuzesmakenWerkt.

SamenkeuzesmakenWerkt.

De vrije financiële ruimte is beperkt voor de fractie. Waar leggen we de keuzes voor onze gemeente...

SamenWerkt. Social Media
Share This