Denk mee over schone energie in Wijk bij Duurstede

De vragenlijst naar schone energie in de gemeente Wijk bij Duurstede staat online! Met deze vragenlijst
wordt opgehaald welke kansen, zorgen en overwegingen inwoners zien voor diverse technieken die
de gemeente in kan zetten voor het behalen van de Wijkse ambitie om energieneutraal te worden. We
zijn heel erg benieuwd naar wat er speelt binnen de Wijkse samenleving, dus vul hem vooral in!
 
Hoe werkt de online vragenlijst?
Iedereen die in onze gemeente woont of onderneemt mag de online vragenlijst invullen. Vanaf 12
jaar mag je deelnemen. De vragenlijst staat van 14 februari tot 6 maart online. Daarna sluit het
onderzoek. De vragenlijst is te vinden op deze website.

Waarom zijn er extra vragen over windenergie?
De provincie Utrecht heeft een gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal, ten westen van de kern Wijk
bij Duurstede, als een kansrijke locatie voor windmolens aangewezen. Dit betekent dat de gemeente
voor de zomer moet aangeven of het zelf bevoegd gezag wil zijn bij een eventuele
vergunningprocedure, of dat de gemeente dit overlaat aan de provincie. Vandaar dat in de vragenlijst
wordt gevraagd hoe inwoners en ondernemers vinden dat de gemeente met windenergie moet
omgaan.
 
Wat is de visie van SamenWerkt over schone energie?
We hebben te maken met een grote belangrijke uitdaging en staan daarom open voor veel
oplossingen om uiteindelijk Wijk bij Duurstede energieneutraal te maken. Dit betekent dat we naast
zonneparken en zon op daken ook andere kansen willen benutten voor het opwekken van groene
energie zoals warmtenetten. Wij zien ook een rol voor windmolens, mogelijk dus bij de locatie langs
het Amsterdam-Rijnkanaal. Bio-vergistingsinstallaties vinden wij geen duurzame oplossing en het al
dan niet voorzien van onze energiebehoefte door middel van kernenergie vinden we een landelijke
discussie die niet op de korte termijn zorgt voor omslag naar duurzame energiebronnen.
 
Dit is onze de korte versie van onze visie (check ons programma op deze site voor meer), maar het is en blijft een flinke puzzel om alle kansen en zorgen zorgvuldig af te wegen op de route naar een energieneutraal Wijk bij Duurstede. We horen daarom graag
de mening van de Wijkse, Cothense en Langbroekse inwoners en ondernemers. Wij vinden
bijvoorbeeld dat opbrengsten van schone energie, zoals bij eventuele windmolens, deels moeten
terugvloeien naar de gemeente, maar wat vind jij? We horen het graag!

Ander nieuws van SamenWerkt.

De Wijkse windrichting

De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening...

SamenWerkt. Social Media
Share This