De parkeernota, en hoe verder

Dinsdag 4 juni is in de gemeenteraad het Toekomstplan Parkeren besproken. In het
plan van het college worden een aantal maatregelen voorgesteld om de huidige
ervaren knelpunten bij het parkeren aan te pakken.

Daar stonden wel dingen in die ons bevielen. Het op orde brengen van het
vergunningenbeleid door het beperken van de vergunningen, het herverdelen van
vergunningplaatsen en blauwe zone, het verbeteren van de bewegwijzering en de
intentie om de actieve en duurzame mobiliteit te stimuleren spraken ons wel aan. En
we vinden het goed dat het college ervoor kiest niet op voorhand het aantal
parkeerplaatsen uit te breiden, maar eerst met andere maatregelen gebruik te maken
van wat er is.

Maar het was niet alleen maar goed nieuws. De maatregelen kunnen ook effecten
hebben waar we minder blij mee zijn. En gaat dit werken als er straks gebouwd
wordt, of er een museum komt? Er waren zowel binnen als buiten de raad kritische
geluiden.

De fractie van SamenWerkt had in de aanloop naar deze vergadering ook wel kritiek.
We hadden toch graag meer samenhang gezien tussen de maatregelen. We misten
uitwerking voor het stimuleren van duurzame mobiliteit. En het taboe op betaald
parkeren zou wat ons betreft van tafel kunnen.

De vraag was: kunnen we deze parkeernota wel behandelen en goedkeuren? De
fractie van Burgerbelangen kwam met het voorstel de nota eerst maar eens terug te
sturen naar het college en niet nu te behandelen. Dat zou dan wel vertraging geven
bij de uitvoering. Bovendien vond in de voorbespreking, een week eerder, nog een
meerderheid dat de nota wel moest worden behandeld.

Na afwegingen gemaakt te hebben, heeft SamenWerkt besloten om de nota wel vast
te stellen, maar door middel van een motie het college (en de raad) flink wat
“huiswerk” mee te geven en, er zorg voor te dragen dat er ook na vaststelling snel
het gesprek met raad en betrokkenen gevoerd zal blijven worden, en dat er uiterlijk
binnen een jaar de mogelijkheid is om de parkeernota op onderdelen bij te stellen.

Daarbij kunnen onze bezwaren, maar ook die van betrokkenen en andere fracties
aan de orde komen. We gaan in overleg met het college uitwerken hoe we dit proces
de komende maanden kunnen inzetten.

De motie van SamenWerkt (mede ingediend door D66 en SP) werd uiteindelijk met
algemene stemmen aangenomen. Dat geeft hoop. We hopen dat we in de komende
maanden als raad samen tot een breder gedragen parkeernota gaan komen.

Ander nieuws van SamenWerkt.

De Wijkse windrichting

De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening...

SamenWerkt. Social Media
Share This