De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening voor windmolens binnen onze gemeente. Maar waarom is er eigenlijk zo veel aandacht voor windenergie? En welke rol zien wij als fractie voor wind?

Meer duurzame energie is niet enkel goed voor onze planeet. Het is de manier om onafhankelijk te worden van andere landen en om aan onze groeiende elektriciteitsbehoefte te voldoen. De komende tijd wordt er in ons land dan ook volop ingezet op meer duurzame energie, en dan vooral zon en wind.

Ook de Wijkse energietransitie is gaande. De ambitie “energieneutraal 2030” is door een grote raadsmeerderheid ondertekend. De invulling hiervan bleef echter lang onderbelicht. Maar de rekensom is nu gemaakt: als we niet 81 hectare land extra willen omvormen naar zonnevelden, dan zijn windmolens op dit moment de enige echte optie. Dat staat ook in het voorstel dat donderdag 20 juni wordt besproken in de raad.

Wat ons betreft zijn de windmolens dus een logische stap. Het is dan wel zaak dat de windmolens zo veel mogelijk echt van ons zijn (in lokaal eigendom). En dat we zo eerlijk mogelijk de lasten en lusten verdelen; compensatie voor iemand in de directe omgeving en veel mogelijkheden voor inwoners om mee te kunnen profiteren. Dat kan volgens ons het beste met zoveel mogelijk eigen windmolens. We gaan wel mee in het raadsvoorstel om de vergunningverlening bij de provincie te laten (zulke projecten blijken toch een maatje te groot voor ons), maar onderzoeken daarom wel hoe we lokaal eigendom het beste kunnen stimuleren. Want in zulke windmolens zien wij de toekomst.

Sommige inwoners zien echter helemaal geen toekomst in de windmolens. Terwijl anderen juist willen dat we volop inzetten op windenergie. Ik hoop dan ook tijdens de inspraak op 20 juni de tegenstanders en voorstanders te horen. Vervolgens zullen ook de raadsleden natuurlijk met elkaar in gesprek gaan. Want uiteindelijk maken we besluiten het liefst in zo’n grootst mogelijke meerderheid. Het wordt een spannende avond.

Ander nieuws van SamenWerkt.

SamenWerkt. Social Media
Share This