Samen werken aan verkeer in de gemeente…

De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven aan het Uitvoeringsplan voor verkeer.

Ook samenwerkt stemde in met het programma. Er staan veel maatregelen in die de veiligheid voor fietsers moeten vergroten. Zo wordt er flink geïnvesteerd in een veilige fietsroute naar Leersum. Veel partijen hebben bijgedragen aan het plan en er was een klankbordgroep.

Toch hebben SamenWerkt. en SP op 31 januari een motie ingediend om bewoners te blijven betrekken.

Op een avond in het Revius vorig jaar is op initiatief van een aantal politieke partijen een brede groep betrokkenen uit Wijk en de gemeente Heuvelrug bijeengeweest om problemen en oplossingen in het hele oostelijke buitengebied te bespreken. Daarom is er in de raadszaal op 28 maart een themabijeenkomst om te bespreken hoe wij de plannen ingevuld willen zien. We hebben daarom de wethouder in een motie verzocht om ook, nu het programma is vastgesteld, rekening te houden met nieuwe ideeën en wensen, en het programma zo nodig bij te stellen. Een meerderheid van de raad was het ermee eens!

Ander nieuws van SamenWerkt.

De Wijkse windrichting

De Wijkse windrichting

Voor het zomerreces moet de gemeenteraad aangeven of ze zelf wil gaan over de vergunningverlening...

SamenWerkt. Social Media
Share This