The old oak

SamenkijkenWerkt. (Enkele leden hebben samen naar een film  gekeken in Calypso.)

Voor de eerste keer georganiseerd door de promotiecommissie (Marjo, Eric en Lex) omdat de tweede vertoning (twee keer een uitverkochte zaal) van The old oak, een film van Ken Loach,  samenviel met waar onze raadsfractie zich ook over moest buigen: de opvang van asielzoekers.

Uiteindelijk zaten negen leden van SamenWerkt. te kijken vanaf de achterste twee rijen en vonden het een indrukwekkend document. Net als de rest van de toeschouwers volgens ons. Waarschijnlijk trok de film mensen die redelijk gelijk over het opvangen van vluchtelingen denken.

In ons nagesprek zat een gemeenschappelijke uitkomst dat leden van SamenWerkt. hopelijk allemaal positief staan tegen het leveren van inzet als de professionals (Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld) om hulp vragen. Ook vinden wij dat iedere gemeente z’n medewerking moet geven aan de opdracht die ons is gegeven. Wat de film met ons individueel had gedaan, verschilde:

  • Van met de tegenstanders in gesprek gaan, al win je er maar een voor jouw standpunt tot doe het maar met de mensen die achter het opvangen van vluchtelingen staan; verspilde energie aan mensen die in hun eigen gelijk volharden.
  • Van met een gemeenschappelijk doel (mensen samen laten eten, die zich geen goede maaltijden kunnen veroorloven en die vereenzamen) bereik je dat mensen al doende achter je plan gaan staan tot het was wel heel erg een sprookje dat hier verteld werd.
  • Van het feit dat rechts bij de afgelopen verkiezingen wel heel erg groot was geworden en dat daar heel andere ideeën leven over het opvangen van vluchtelingen,  tot de film laat zien dat de problemen en de behoeften van vluchtelingen en de sociale klasse waar de film over gaat wel heel dicht bij elkaar liggen en vaak overlappen.

Naar aanleiding van de aangenomen spreidingswet had de raad een ingelaste avond over de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Er bleken veel vragen te zijn die nog niet allemaal beantwoord zijn. Toch vroeg het college nu al om kaders aan de raad. Dat lukte niet meteen. Binnenkort komt er een vervolg. Wel is er veel informatie uitgewisseld en aan de beeldvorming gewerkt. Er komt waarschijnlijk een aantal van 152 asielzoekers, waarvan zo’n 15 alleen reizende minderjarige is, onze kant op. Dit aantal is niet alleen gebaseerd op ons inwoneraantal, maar ook op het gemiddelde inkomen van de inwoners. Er wordt op dit moment gekeken naar meerdere kleine locaties in de gemeente,  want één grote asielboot blijkt onmogelijk vanwege conflicterende wetgeving en belangen.  

Ander nieuws van SamenWerkt.

SamenkeuzesmakenWerkt.

SamenkeuzesmakenWerkt.

Op 17 april organiseren we drie activiteiten waar leden van SamenWerkt. jullie graag ontmoeten en...

SamenkeuzesmakenWerkt.

SamenkeuzesmakenWerkt.

De vrije financiële ruimte is beperkt voor de fractie. Waar leggen we de keuzes voor onze gemeente...

SamenWerkt. Social Media
Share This