SamenWerken aan een duurzaam en veilig (t)huis

Wonen

 • Inzet op bouw van duurzame woningen (ENG of BENG), naar samenstelling van bevolking
 • Dus veel woonmogelijkheden creëren voor onze vergrijzende bevolking, waaronder wonen met zorg, waardoor doorstroming op gang komt.
 • Bij nieuwe wijken hebben we veel aandacht voor natuur en biodiversiteit, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten, groene daken en voldoende groen in de buurt.
 • Veel kleine woningen voor alleenstaanden, starters, spoedzoekers.
 • Splitsen van woningen toestaan. Geen legeskosten in rekening brengen bij verzoek tot woningsplitsing.
 • Wonen op bedrijventerrein toestaan, ook boven bedrijfsruimten.
 • Hoogbouw is geen taboe, maar passend binnen de omgeving.
 • Tijdelijk en snel betaalbare woningen zetten op plekken waar toch waarschijnlijk gebouwd gaat worden (flexibel bouwen)

 Bereikbaarheid

 • Op termijn weg van bedrijventerrein naar N229, woonwijken worden ontlast van vrachtverkeer
 • We willen inwoners motiveren om vaker met de fiets te gaan, door onze gemeente zo in te richten dat niet de auto maar de fiets het meest logische vervoersmiddel wordt, zoals rode fietspaden waar de fiets altijd voorrang heeft: uitbreiding van het aantal fietsenrekken op drukke plekken in het centrum.
 • De gemeente wordt veel meer een fietsgemeente, naar voorbeeld van Houten
 • Veiligheid van het langzaam verkeer/fietsers vooropstellen.
 • Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke oversteekplaatsen, shared space.
 • Herstructurering Zandweg wordt met voorrang opgepakt

 Recreatie

 • Fiets en wandelroutes, parken en groenstroken worden goed onderhouden, rustplekken; bankjes worden toegevoegd
 • Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een recreatieplas/stadsstrand

 Veiligheid

 • Huiselijk geweld moet voorkomen worden. Weerbaarheidsstrainingen en lotgenotengroepen worden aan slachtoffers aangeboden.
 • Slachtofferhulp actief onder de aandacht brengen.
 • Mensen worden door middel van een campagne geïnformeerd op de mogelijkheid om anoniem misdaad te melden.
 • Zorg en veiligheid wordt nadrukkelijk verbonden.

 

SamenWerken aan een open bestuur

SamenWerken aan een duurzame wereld

SamenWerken aan zorg en gezondheid

SamenWerken aan een gemeente die bruist

SamenWerken aan werk en inkomen

Share This