SamenWerken aan zorg en gezondheid

 

 • Waar je wieg staat bepaalt je kansen. En sommige kinderen hebben pech. Daarom zetten wij met de GGD in op de eerste 1.000 dagen, waarbij al prenatale aandacht wordt gegeven aan de omstandigheden waaronder een kind opgroeit
 • Jeugdhulp zien wij niet als een kostenpost maar als een investering, in jonge mensen. Elk kind krijgt de kans om volwaardig op te groeien. Wij gaan geen kostenbesparingen in de jeugdhulp doorvoeren, maar wel kijken of het anders of beter kan. Als dat met minder middelen kan is dat fijn, maar dat is geen doel op zichzelf.
 • Kinderen zijn het best af wanneer zij thuis opgroeien, wij willen uithuisplaatsingen voorkomen, zorg op maat aan huis aanbieden.
 • Speeltuinen vervangen of verrijken door/tot Natuurspeeltuinen.
 • Groepen jongeren vinden het in een bepaalde fase fijn om op straat te hangen. Niet iedereen wordt daar blij van, maar ook jongeren mogen er zijn. Wij willen inzetten op uitbreiding van jongerenwerk op straat, om met de groepen in contact te blijven en met hen spelregels aan te gaan voor gedrag op straat. En ook om de jongere te bereiken die zich niet zo snel laat horen.
 • Tijdig ingrijpen bij psychische klachten, zeker ook bij jongeren. Mogelijkheden zoeken om te investeren in praktijkondersteuners GGZ bij huisartsen.
 • Inwoners van Wijk, Cothen en Langbroek willen elkaar ontmoeten. Dorpshuizen houden we in stand, in grotere wijken richten we een buurtontmoetingsplaats in.
 • Preventie moet hoge prioriteit krijgen, het lokale preventieakkoord wordt verder uitgebreid met nieuwe projecten.
 • De gezonde leefstijlinterventie (GLI) wordt uitgebreid naar gezinnen en jongeren.
 • Overgewicht moet teruggedrongen worden. Wij worden JOGG gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht). Buurtsportcoaches blijven zich hiervoor inzetten.
 • Mantelzorgers worden ondersteund door lotgenotenbijeenkomsten, maar ook door hen regelmatig te ontlasten door inzet van betaalde of onbetaalde professionals.
 • De LHBTIwerkgroep wordt ondersteund door een professional met bijbehorend budget. Regenboogvlag en regenboogzebrapad dragen onze acceptatie uit, diversiteit laten wij als lokale overheid overtuigend zien.
 • Wij willen Vluchtelingenwerk toerusten met een wijkmedewerker die buurtproblematiek helpt in banen te leiden en integratie en acceptatie helpt vergroten
 • We voeren het integraal huisvestingsplan Onderwijs uit en gaan bouwen aan nieuwe frisse en duurzame scholen in Heul en Noorderwaard.
 • Inzetten op optimalisering van gebruik van sportaccommodaties, herbestemming van voorzieningen kan aan de orde zijn.
 • Elk leven is eindig. Uit respect voor de overledenen en nabestaanden richten wij een natuurbegraafplaats in en een herdenkingsbos.

SamenWerken aan een open bestuur

SamenWerken aan een duurzame wereld

SamenWerken aan een duurzaam en veilig thuis

SamenWerken aan een gemeente die bruist

SamenWerken aan werk en inkomen

Share This