SamenWerken aan een gemeente die bruist

  • Er is nu relatief weinig muziek- en festival aanbod voor jongeren. Wij willen fonds oprichten waaruit kinderen en jongeren aanvraag kunnen doen voor nieuwe culturele initiatieven.
  • Wat goed is moeten we behouden. Wijk bij Duurstede zonder theater/filmhuis is ondenkbaar. Structureel financieel ondersteunen van Calypso is nodig en terecht. We hebben al te lang voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten.
  • Stadhuis op de markt moet gerestaureerd worden. Wij willen het in eigendom van de gemeente behouden. Huisvesting van het museum in het stadhuis is een kans voor behoud van het monument, voor aandacht voor het onvolprezen erfgoed van Dorestad en biedt een bijzondere verblijfsfunctie voor toeristen.
  • Beschermen van het historisch cultureel erfgoed. De gemeente heeft een Cultuurhistorische waardenkaart ontwikkeld. Er moeten middelen worden vrijgemaakt voor een uitvoeringsplan dat als beoordelingskader bij het toetsen van nieuwe bouwplannen kan dienen.
  • Verbouwplannen voor monumenten of bouwontwikkelingen in een historische context moeten kritisch worden gewogen, met als doel behoud van de monumentale waarde.
  • Onze gemeente is de belangrijkste archeologische site voor opgravingen in West-Europa. De stadarcheologie moet blijven, de vondsten moeten breder de aandacht krijgen. Door middel van het museum, maar ook daarbuiten.
  • Oprichten van een “Wij(k) voor elkaar fonds” waar welzijnsactiviteiten een beroep op kunnen doen voor activiteiten die post-Corona voor ontmoeting en verbinding zorgen.

SamenWerken aan een open bestuur

SamenWerken aan een duurzame wereld

SamenWerken aan zorg en gezondheid

SamenWerken aan een duurzaam en veilig thuis

SamenWerken aan werk en inkomen

Share This