SamenWerken aan een open bestuur

  • We richten binnen het gemeentebestuur andere methodes van samenspraak in. Burgerpanels of burgerfora zijn daarvan goede voorbeelden, waarbij ieders mening telt. Maar ook methodes als digitale peilingen, themaplatforms, denktanks van inwoners, open dialoog.
  • Wij bieden ruimte aan het uitdaagrecht. (Groepen van) inwoners kunnen tegenover een gemeentelijke taak het eigen voorstel zetten, waarbij de mogelijkheid bestaat om de uitvoering van de gemeente over te nemen.
  • wil ook als beweging met inwoners in contact blijven, en zal daarvoor een eigen digitaal platform inrichten.
  • Bij grote besluiten houdt SamenWerkt. themabijeenkomsten, buurtgesprekken of gaat de deuren langs.
  • Onze jeugd verdient een stem, bij dingen die voor hen belangrijk zijn. Zo willen wij als voorbeeld de kinderen in de buurten betrekken bij het speelbeleidsplan in 2022, waarbij zij mogen meedenken over de speelvoorziening in hun wijk. En bij het maken van bouwplannen voor hun nieuwe school.
  • Inrichten van een online jongerenpanel, waar voor hun belangrijke vraagstukken voorgelegd kunnen worden.
  • We willen een open dialoog, over onder andere het opwekken van groene energie. Dat kan in wedstrijdvormen (bijvoorbeeld via hackathons)

SamenWerken aan een duurzame wereld

SamenWerken aan zorg en gezondheid

SamenWerken aan een duurzaam en veilig thuis

SamenWerken aan een gemeente die bruist

SamenWerken aan werk en inkomen

Share This