SamenWerken aan werk en inkomen

 • De gemeente neemt een rol in als partner voor ondernemers. Ze moet meedenken en de regeldruk waar mogelijk verlichten.
  • De gemeente faciliteert een breed samenwerkingsverband, van alle drie de kernen
  • Het ondernemersfonds blijft behouden, waarbij wel de doelen en de criteria om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning opnieuw onder de loep worden genomen.
  • De economische agenda is op stoom, maar moet nog verder worden uitgerold
  • Bij de provincie blijven we lobbyen voor uitbreiding bedrijventerrein(en)
  • Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven wordt ingezet op bedrijven die aansluiten bij de beroepsbevolking en die werkgelegenheid opleveren
  • Flexibel omgaan met functiemenging van wonen en werken, waarbij ruimte voor broedplaatsen en creatief ondernemerschap ontstaat.
  • We waken voor ontstaan van grootschalige bedrijvigheid in buitengebied en in kwetsbaar landschap.
  • Met historie als unique selling point zetten we een actief toeristisch beleid voort.
  • Werven van recreatieondernemers die kleinschalige verblijfsrecreatie willen opzetten
  • Onze gemeente ondersteunt actief duurzame initiatieven van lokale ondernemers. Wijk wordt weer een fairtrade gemeente.

SamenWerken aan een open bestuur

SamenWerken aan een duurzame wereld

SamenWerken aan zorg en gezondheid

SamenWerken aan een duurzaam en veilig thuis

SamenWerken aan een gemeente die bruist

Share This