SamenWerken aan een duurzame wereld

 • We vergroenen samen de leefomgeving: er komt ook een voedselbos in de kernen Cothen en Langbroek.
 • Ecologisch beheer van al ons groen, zowel op land als in en langs het water. Laat de bermen bloeien. Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen bij beheer.
 • Dieren maken – net als mensen – deel uit van de levende natuur. Wij willen aandacht voor doorlopende groenstructuren (heggen, bosplantsoen, singels, waterlopen) zodat ook de egels, veldmuizen en vleermuizen zich welkom voelen en een ‘ommetje’ kunnen maken.
 • We willen kringlooplandbouw waarin dierenwelzijn en duurzaamheid voorop staan, onder andere door het stimuleren van duurzame projecten, door de heffing van lagere leges.
 • Houtstook vormt een bron van luchtverontreiniging en zal waar mogelijk worden beperkt. Wij sluiten ons aan bij het Schone lucht akkoord.
 • Vervuiling van de buitenruimte moeten we bij de bron aanpakken (o.a. door actieplan zwerfafval) en stoffen zoveel mogelijk hergebruiken: een circulaire economie.
 • De gemeente gaat volledig over op emissiearm rijden en werken. Dat wordt ook als criterium bij gemeentelijke aanbestedingen meegewogen.
 • (Nieuwe) woonwijken worden klimaat-adaptief ingericht.
 • Beleefbare natuur waar het kan, beschermen van de natuur waar het moet
 • 1 Boom kappen is minimaal 1 boom planten.
 • Bewoners die hun buurt willen vergroenen en stadsmoestuinen krijgen buurtbudgetten en materialen.
 • Bij nieuwbouw of renovatie parkeren bij voorkeur (half)verdiept
 • We blijven ons inzetten voor actie Steenbreek

 

Energieneutraal 2030

 • Wij willen vasthouden aan deze ambitie om onze gemeente in 2030 energieneutraal te krijgen. Alle energie die we in Wijk bij Duurstede gebruiken, willen we hier duurzaam opwekken.
 • De gemeente zet in op verduurzaming (bijvoorbeeld isolatie) van bestaande en nieuwe woningen. Hierin wordt samengewerkt met de coöperaties en we richten een lokaal steunfonds voor inwoners met een smalle beurs in.
 • Het gebruik van de elektrische auto moet worden gestimuleerd met nog meer en slimme oplaadpunten op strategische plekken.
 • Samenwerken bij de energietransitie met onze inwoners is essentieel, voor draagvlak en voor betrokkenheid. Een goed voorbeeld is het burgerpanel voor de locaties van zonneparken.

 

Dierenwelzijn

 • Geen verstoring van dieren tijdens het voortplantingsseizoen, de planning en onderhoud van openbare ruimte wordt hier op afgestemd.
 • Voorkomen van zwerfafval
 • Dierenwelzijn is onderdeel van opdrachtverstrekking voor werken aan de openbare ruimtre
 • De gemeente koopt diervriendelijk in
 • Ondersteuning van de regionale dierenambulance

  SamenWerken aan een open bestuur

  SamenWerken aan zorg en gezondheid

  SamenWerken aan een duurzaam en veilig thuis

  SamenWerken aan een gemeente die bruist

  SamenWerken aan werk en inkomen

  Share This